Friday, 18 April 2008

Zamanlar - Geçmiş Zaman - Di' li

The Simple Past Tense

İngilizce Di' li Geçmiş Zaman

Geçmişte yapılıp biten bir eylemi ifade etmek için kullanılır. Di' li Geçmiş Zaman olumlu cümle yapısında fiilin geçmiş zaman hali (Simple Past hali) kullanılır. Di' li Geçmiş Zamanın olumsuz ve soru cümle yapısında did ve did not yardımcı fiili kullanılır ve fiil yalın haliyle bırakılır.

simple past Tense - Geçmiş Zaman - Dili

İngilizce de fiilerin geçmiş zaman şekilleri bakımından ikiye ayrılırlar

REGULAR AND IRREGULAR VERBS (Düzenli ve düzensiz fiiller)

Düzenli Fiil Geçmiş zaman halleri

Düzenli bir fiille geçmiş zaman anlamı vermek için yalın haline -ed- takısı eklenir.

Infinitive - Simple Past (V2) - Past Participle(V3)

To Want (istemek) - wanted - wanted

To Play (oynamak) - Played - Played

Not: Sonu -e- ile biten fiillere sadece -d- harfi eklenir, sonu -y- harfi ile biten fiile geçmiş zaman anlamı vermek içinse -y- harfi kalkar ve -ied- eklenir. (-y- den önce gelen harfin ünsüz olması gerekir.)

study - studied

smile - smiled

Düzensiz fiillerin Geçmiş zaman hallerini incelemek için buraya tıklayınız.

Positive Sentence Structure / Olumlu Cümle Yapısı

Subject (Özne) / Verb -2 (fiil-2) / Object (Nesne)

I went (Gittim)
We went (Gittik)
You went (Gittin - Gittiniz)
They went (Gittiler)
It went (Gitti)
He went (Gitti)
She went(Gitti)
My Brother went (Kardeşim Gitti)
My Brothers went (Kardeşlerim Gittiler)

Negative Sentence Structure / Olumsuz Cümle Yapısı

Subject (Özne) / Did Not / Verb (fiil) / Object (Nesne)

Cümleyi olumsuz hale getirmek için fiil yalın halde kullanılır ve fiilerin önüne did not getirilir.

Not takısı did ile aşağıdaki şekilde kaynaşır.

Did Not - didn't (didınt)

I did not Go (Gitmedim)
We did not Go (Gitmedik)
You did not Go (Gitmedin - Gitmediniz)
They did not Go (Gitmediler)
He did not Go (Gitmedi)
It did not Go (Gitmedi)
She did not Go (Gitmedi)
My Brother did not Go (Kardeşim Gitmedi)
My Brothers did not Go (Kardeşlerim Gitmediler)

Interrogative Sentence Structure / Soru Cümle Yapısı

Did / Subject (Özne) / Verb (fiil) / Object (Nesne)

Did Yardımcı fiili cümle başına getirilmesiyle Di' li Geçmiş zaman soru cümlesi kurulur.

did I Go? (Gittim mi?)
did We Go? (Gittik mi?)
did You Go? (Gittin mi? - Gittiniz mi?)
did They Go? (Gittiler mi?)
did He Go? (Gitti mi?)
did She Go? (Gitti mi?)
did It Go? (Gitti mi?)
did My Brother Go? (Kardeşim Gitti mi?)
did My Brothers Go? (Kardeşlerim Gittiler mi?)

Negative Interrogative Sentence Structure / Negatif Soru Cümle Yapısı

Did Not / Subject (Özne) / Verb (fiil) / Object (Nesne)

did I not Go? (Gitmedim mi ?)
did We not Go? (Gitmedik mi?)
did You not Go? (Gitmedin mi ? - Gitmediniz mi?)
did They not Go? (Gitmediler mi?)
did He not Go? (Gitmedi mi?)
did It not Go? (Gitmedi mi?)
did She not Go? (Gitmedi mi?)
did My Brother not Go? (Kardeşim Gitmedi mi?)
did My Brothers not Go? (Kardeşlerim Gitmediler mi?)

did ile not olumsuz Soru cümlelerinde didn't kaynaşmış şekilde cümle başına getirilebilir.

didn't She Go? (Gitmedi mi?)
didn't We Go? (Gitmedik mi?)

Time Expressions : Zaman İfadeleri

yesterday(dün) , last week/month/year/night etc.( geçen hafta/ay/yıl/gece), in 1993 ( 1993'de) etc., when (ne zaman), two years/three days/four minutes ago(iki yıl/üç gün/dört dakika önce .

Bazı Kullanıldığı Yerler.

1. Geçmişte bir zamanda yapılıp bitmiş eylemleri antamak için.

I saw them yesterday. ( Dün onları gördüm)

2.Geçmişte bir zamanda başlamış ve Geçmişte bir zamanda bitmiş bir süreci ( bir zaman aralığını) antamak için.

My Father worked England for ten years. ( babam 10 yıl İngilterede çalıştı)

3. Geçmişte kalan (veya vazgeçilen) alışkanlıkları anlatmak için.

You played football when You were a child. (Çocukken futbol oynardın.)
İngilizce Zamanlar »»
[ Sürekli Gelecekte Bitmiş Zaman ] [ Gelecekte Bitmiş Zaman ] [ Sürekli Geçmişte Bitmiş Zaman ] [ Geçmişte Bitmiş Zaman ] [ Sürekli Şimdiki Bitmiş Zaman ] [ Şimdiki Bitmiş Zaman ] [ Sürekli Geçmiş Zaman ] [ Geniş Zaman ] [ Şimdiki Zaman ] [ Diğer Gelecek Zamanlar ] [ Be Going To Form ] [ Sürekli Gelecek Zaman ] [ Gelecek Zaman ]

No comments:

---[ () Bu Blogdaki Materyallerin ve yazıların hepsi ingilizce üzerine hazırlanmış Kitap, dergi, ebook ve çeşitli web sitelerdeki materyallerin ve yazıların derlenmesiyle hazırlanmıştır. () ]----

İngilizceniz Hangi Seviyede?

Followers

Did you find the information you're looking for / aradığınız bilgiyi bulabildiniz mi?