Wednesday, 30 September 2009

Have Got Has Got Sahip Olmak

İngilizce Have Got - Has Got

İngilizce Sahip Olmak

Have / Has got Türkçe'de sahip olmak anlamındadır.

POSITIVE (OLUMLU)

I have got a car. ( bir arabam var)
You have got a car. ( bir araban var)
He has got a car. ( bir arabası var)
She has got a car. ( bir arabası var)
It has got a car. ( bir arabası var)
We have got a car. ( bir arabamız var)
They have got a car. ( bir arabaları var)

Have ve Has sahış zamirleri ile aşağıda ki şekilde kaynaşırlar.

I have - I' ve
You have - You' ve
He has - He's
She has - She's
It has - It's
We have - We've
They have - They've

QUESTION (SORU)

Have I got a car? - ( bir arabam var mı?)
Have you got a car? - ( bir araban var mı?)
Has he got a car? - ( bir arabası var mı?)
Has she got a car? - ( bir arabası var mı?)
Has it got a car? - ( bir arabası var mı?)
Have we got a car? - ( bir arabamız var mı?)
Have they got a car? - ( bir arabaları var mı?)

NEGATIVE (OLUMSUZ)

I haven't got a car. - ( bir arabam yoktur.)
You haven't got a car. - ( bir araban yoktur.)
He hasn't got a car. - ( bir arabası yoktur.)
She hasn't got a car. - ( bir arabası yoktur.)
It hasn't got a car. - ( bir arabası yoktur.)
We haven't got a car. - ( bir arabamız yoktur.)
They haven't got a car. - ( bir arabaları yoktur.)

Amerikan ingilizcesinde Soru ve Olumsuz cümleler -do- ile birlikte yapılır. Do ile yapılan soru ve olumsuz cümlelerde -got- kullanılmaz.

Do you Have a good a teacher ? - ( iyi bir öğretmeniniz varmı?)
You don't have a good teacher. - ( iyi bir öğretmeniniz yoktur)

Geçmiş zamanda (past hali) sahip olma anlamı vermek için -have- ve -has- yerine -had- kullanılır.

I had got a car. ( bir arabam Vardı)
You had got a car. ( bir araban Vardı)
He had got a car. ( bir arabası Vardı)
She had got a car. ( bir arabası Vardı)
It had got a car. ( bir arabası Vardı)
We had got a car. ( bir arabasmız Vardı)
They had got a car. ( bir arabaları Vardı)

Günlük konulmalarda -Have got- ve -has got- kullanılır.(Have got, has got resmi ortamlarda ve yazı dilinde kullanılmaz. Konuşma dilinde daha çok kullanılır.) Ama - Have got- ve -has got- yerine -Have- ve -has- kullanılmasın da anlam farklılığı yaratmaz.

* Başkalarına yaptırılan işlerin anlatımda -have- kullanımı

Cümle Yapısı

Subject (Özne) / Have / Object (Nesne) / Verb -2 (fiil-2)

I have my room cleaned. ( odamı temizlettirim)
She has her room cleaned . ( odasını temizlettirir)
I had my room cleaned. ( odamı temizlettirdim)
I'll have my room cleaned. ( odamı temizlettireceğim)
I having my room cleaned. ( odamı temizlettiriyorum)

Bu yapıda -have- yerine -get- kullanılabilir.

I get my room cleaned. ( odamı temizlettirim)
She gets her room cleaned . ( odasını temizlettirir)
I got my room cleaned. ( odamı temizlettirdim)

* Olumsuz ve soru cümlelerinde -do- yardımcı fiili kullanılır.

Do you have my room cleaned? ( odanı temizlettirir misin?)
Did She have her room cleaned? ( odasını temizlettirdi mi?)
She Didn't have her room cleaned. ( odasını temizlettirmedi)

---[ () Bu Blogdaki Materyallerin ve yazıların hepsi ingilizce üzerine hazırlanmış Kitap, dergi, ebook ve çeşitli web sitelerdeki materyallerin ve yazıların derlenmesiyle hazırlanmıştır. () ]----

İngilizceniz Hangi Seviyede?

Followers

Did you find the information you're looking for / aradığınız bilgiyi bulabildiniz mi?