Wednesday, 9 September 2009

İngilizce'de Düzenli Fiiller English Regular Verbs

İngilizce'de Düzenli Fiiller
English Regular Verbs

İngilizcede fiiller cümlede 3 farklı şekilde kullanılırlar.

-Infinitive-Mastar (1.Hal)
-Past (2.Hal)
-Past Participle (3.Hal) 'dır

Genellikle emir ve Present Tense kullanılan cümlelerde fiilerin Infinitive Hali Simple Past Tense kullanılan cümlelerde Fiilin 2.Hali Perfect Tense'lerin kullanıldığı cümlelerde ise fiillerin 3.halleri kullanılır.

İngilizce'de Düzensiz Fiil - Irregular Verbs listesinde bulunmayan fiillerin “Past-Verb2” ve “Past Participle-Verb3” hallerini elde etmek için, fiillere; “-ed/-ied/-d” takısı eklenir. Bu “-ed” takısı fiilin yalın (present-Verb1) haline eklenir.

İngilizce Düzenli Fiil Çekimleri

1) Tek heceli İngilizce fiillerde son sessiz harfin çiflenmesi

Present (Verb1) Past (Verb2) Past Participle (Verb3)
Stop
bet
plan
stopped
betted
planned
stopped
betted
planned
Eğer bir fiil tek heceli ise ve bu fiilin sonu “bir sessiz+bir sesli+bir sessiz harf” şeklinde bitiyorsa, bu fiilin sonundaki sessiz harf çiftlenir ve sonra “-ed” takısı eklenir.

2) Çok heceli İngilizce fiillerde son sessiz harfin çiflenmesi

Present (Verb1) Past (Verb2) Past Participle(Verb3)
prefer
admit
preferred admitted preferred
admitted
Eğer bir fiil birden fazla heceden oluşuyorsa ve bu fiilin sonu “bir sessiz+bir sesli+bir sessiz harf” şeklinde bitiyorsa ve kelimenin vurgusu son hece üzerinde ise, bu fiilin sonundaki sessiz harf çiftlenir ve sonra “-ed” takısı eklenir. Bir kelimede ana vurgunun hangi hecede olduğunu, sözlüklere bakıp, öğrenebilirsiniz.
visit
offer
visited
offered
visited
visited
Burada vurgu ilk hecededir. Bu sebebten, bu kelimelerdeki son harf çiftlenmez, sadece “-ed” takısı eklenir.

3) Son sessiz harfin çiflenmediği durumlar

Present (Verb1) Past (Verb2) Past Participle (Verb3)  
Play
fix
chew
played
fixed
chewed
played
fixed
chewed
Burada kelime tek heceli olmasına ve kelimenin sonu “bir sessiz+bir sesli+bir sessiz harf” şeklinde bitmesine rağmen, bu kelimenin son harfi, “w,y,x” harflerinden birisi olduğu için çiftlenmez, sadece “-ed” takısı eklenir.

4) Sondaki “y” harfinin düşürülmesi

Present (Verb1) Past (Verb2) Past Participle(Verb3)
tidy
fry
cry
tidied
fried
cried
Tidied
fried
cried
Eğer fiilin sonu “bir sessiz harf + y harfi” ile bitiyorsa, “y” harfi yerine, “-ied” eklenir.

5) Sadece “-d” eklenmesi

Present (Verb1) Past (Verb2) Past Participle (Verb3)
live
tie
Lived
Tied
lived
tied
Eğer fiilin sonu “-e” harfi ile bitiyorsa sadece sonuna “-d” harfi eklenir.

6) Sadece “-ed” eklenmesi

Present (Verb1) Past (Verb2) Past Participle (Verb3)
clean
wash
cleaned
washed
cleaned
washed
Eğer fiil, yukarıdaki kuralların hiçbirine uymuyorsa, bu fiilin yalın haline sadece “-ed” eklenir.

No comments:

---[ () Bu Blogdaki Materyallerin ve yazıların hepsi ingilizce üzerine hazırlanmış Kitap, dergi, ebook ve çeşitli web sitelerdeki materyallerin ve yazıların derlenmesiyle hazırlanmıştır. () ]----

İngilizceniz Hangi Seviyede?

Followers

Did you find the information you're looking for / aradığınız bilgiyi bulabildiniz mi?