Saturday, 24 October 2009

Zıt Anlamlı Kelimeler

İngilizce Zıt Anlamlı Kelimeler

Zıt Anlamlı Kelimeler / Opposites

beautiful-ugly / güzel-çirkin

better-worse / daha iyi-daha kötü

big-small / büyük-küçük

cheap-expensive / ucuz-pahalı

early-late / erken-geç

easy-difficult / kolay-zor

free-occupied / serbest-meşgul

full-empty / dolu-boş

good-bad / iyi-kötü

here-there / burada-orada

heavy-light / ağır-hafif

hot-cold / sıcak-soğuk

near-far / yakın-uzak

next-last / gelecek-son

old-young / ihtiyar-genç

old-new / eski-yeni

open-shut / açık-kapalı

quick-slow / çabuk-yavaş

right-wrong / doğru-yanlış

short - tall / Kısa - Uzun

poor - rich / Fakir - Zengin

high - low / Yüksek - Alçak

fast - slow / Yavaş - Hızlı

safe - dangerous / Güvenli - Tehlikeli

thin - thick / İnce - Kalın

loud - quiet / Gürültülü - Sakin

dirty - clean / Kirli - Temiz

hairy - bald / Tüylü - Tüysüz

wide - narrow / Geniş - Dar

interesting - boring / İlğinç - Can sıkıcı

cloudy - sunny / Bulutlu - Güneşli

weak - strong / Güçlü - Güçsüz

hard - soft / Sert - Yumuşak

straight - curly / Düz - Kıvrık

sour - sweet / Tuzlu - Tatlı

Başlamak-bitirmek / begin – finish

Birleşik – ayrık / United - separated

Derin – sığ / deep – shallow

Dev – cüce / giant – dwarf

Doğum- ölüm / birth – death

Doğu - batı / east – west

Donuk(mat) – parlak / dull – bright

Gecikme – erken gelme / delay – early

Gelin – damat / bride - groom

Geçen- gelecek / past – future

Geç – erken / late - early

Tüketici – üretici / consumer - producer

Unutmak – hatırlamak. / forget - remember

Yapay – doğal / artificial - natural

Başlamak-bitirmek / begin – finish

Asil- sıradan / noble – ordinary

anonim – özgün / anonymous - orijinal

angarya – önemli / forced labour - important

Akşam – sabah / Evening – Morning

No comments:

---[ () Bu Blogdaki Materyallerin ve yazıların hepsi ingilizce üzerine hazırlanmış Kitap, dergi, ebook ve çeşitli web sitelerdeki materyallerin ve yazıların derlenmesiyle hazırlanmıştır. () ]----

İngilizceniz Hangi Seviyede?

Followers

Did you find the information you're looking for / aradığınız bilgiyi bulabildiniz mi?