Tuesday, 24 November 2009

Sayılar

İngilizce Sayılar

Sayılar - Numbers

0 : zero (ziro) ( ov )-( null)
0 : Nought (Britanya İngilizcesinde kullanılır)
1 : one (van)
2 : two (tu)
3 : three (tiri)
4 : four (for)
5 : five (fayf)
6 : six (siks)
7 : seven (sevın)
8 : eight (eyt)
9 : nine (nayn)
10 : ten (ten)
11 : eleven (ilevın)
12 : twelve (tıvelv)
13 : thirteen (törtiin)
14 : fourteen (fortiin)
15 : fiveteen (fiftiin !fayftiin diye okunmadığına dikkat edin!)
16 : sixteen (sikstiin)
17 : seventeen (sevıntiin)
18 : eighteen (eğtiin !yazılışta tek t vardır!)
19 : nineteen (nayntiin)
20 : twenty (tıventi)
21 : twenty one (tıventi van)
22 : twenty two (tıventi tu)
23 : twenty three (tıventi tiri)
30 : thirty (törti)
40 : fourty (forti)
50 : fifty (fifti)
60 : sixty (siksti)
70 : seventy (sevınti)
80 : eighty (eğti)
90 : ninety (nayti)
100 : one hundred / a hundred (van handırıd / e handırıd)
1000 : one thousand / a thousand (van tavzınd / e tauzınd)
1,000,000: one million / a million
1.000,000,000: one billion (one milliard) / a billion
1,000,000,000,000 : one trillion / a trillion

38 : thirty eight (törti eğt)
55 : fifty five ( fifti fayf)
62 : sixty two (siksti tu)
99 : ninety nine (naynti nayn)
104 one hundred and four
156 one hundred and fifty six
500 five hundred
507 five hundred and seven
546 five hundred forty six
1234: one thousand two hundred thirty four / twelve thirty four.

Rakamların yanına -st,nd,rd.th- eklemeleri getirlmesyle Türkçede ki -inci, uncu- gibe eklere kariılık gelmektedir.

1st = the first - ilk
2nd = the second - ikinci
3rd = the third - üçüncü
4th = the fourth - dördüncü
5th = the fifth - beşinci
6th = the sixth - altıncı
7th = the seventh - yedinci
8th = the eighth - sekizinci
9th = the ninth -dokuzuncu
10th = the tenth - onuncu
11th = the eleventh - onbirinci
12th = the twelfth - onikinci
13th = the thirteenth - onüçüncü
14th = the fourteenth - ondördüncü
15th = the fifteenth - onbeşinci
16th = the sixteenth - onaltıncı
17th = the seventeenth - onyedinci
18th = the eighteenth - onsekizinci
19th = the nineteenth - ondokuzuncu
20th = the twentieth - yiminci
21st = the twenty-first - yirmibirinci
22nd = the twenty-second - yirmiikinci
30th = the thirtieth - otuzuncu
40th = the fortieth - kırkıncı
50th = the fiftieth - elinci
60th = the sixtieth - atmışıncı
70th = the seventieth - yetmişinci
80th = the eightieth - sekseninci
90th = the ninetieth -doksanıncı
100th = the hundredth - yüzüncü
1.000th = the thousandth - bininci
1.000.000th = the millionth - bir milyonuncu

"1980s: 1980' ler"

Kesirli İfadelere

1/8 One eighth

1/5 One fifth

1/4 One quarter

3/4 Three quarters (quarter, çeyrek anlamına gelir; 3 çeyrek)

1/3 One third

2/3 Two thirds

1/2 One half

Buradaki yazılışlar Britanya İngilizcesine göredir. Amerikan İngilizcesine göre ise,

1/8 One over eight

1/5 One over five

1/4 One over four

1/3 One over three

2/3 Two over three

1/2 One over two

Bu yazımdaki “over”, üzerinde anlamındadır.

0 (sıfır) rakamıyla ilgili bazı özel durumlardan bahsedeceğim;

Ondalık virgülden sonra kullanılırsa,

0 = oh yani, 6.08 = six point oh eight

Oda ve otobüs numaralarını söylerken,

Room 104 = room one of four

Bus 507= bus five oh seven

Telefon numaralarında,

5478010 = five four seven eight oh one oh

Yıllarda,

1901 =nineteen oh one

0 = nought, ondalık virgülden önce,

0.06 = nought point oh six

0 = zero, sıcaklık değerlerini söylerken,

-10°C = 10 degrees below zero

Amerikan İngilizcesinde rakam olarak 0 = Zero.

0 = nil futbol terimi olarak, Fenerbahçe 6 Galatasaray 0 = Fenerbahçe Six Galatasaray nil

0 = love, tenisde 40 - 0 = "forty love" şeklinde yazılır.

Resimli Sayılar- Numbers

Diyalog - Cardinal&OrdinalNumbers

Numbers - Characters

Rhymes - Numbers

No comments:

---[ () Bu Blogdaki Materyallerin ve yazıların hepsi ingilizce üzerine hazırlanmış Kitap, dergi, ebook ve çeşitli web sitelerdeki materyallerin ve yazıların derlenmesiyle hazırlanmıştır. () ]----

İngilizceniz Hangi Seviyede?

Followers

Did you find the information you're looking for / aradığınız bilgiyi bulabildiniz mi?