Friday, 27 November 2009

TO BE : am-is-are, was-were - Olmak Fiili

TO BE : am-is-are, was-were - Olmak Fiili

Olmak fiili olarak Türkçe' ye çevrilen to be fiili (am/is/are)' dan oluşmaktadır. İngilizce' nin temel yapılarından biridir. Bu yapıyı en iyi biçimde öğrenmek gerekir. Bu yapıyla bağlantılı ingilizce' de birçok temel konu bulunmaktadır.

-Am,is,are- Geçmiş Zaman hali -was- ve -were- dir.

To be fiillerini kullanarak isim ve sıfat cümmleri kurulabilir. Tekil özeneler ve -He,She,it- için -is-, çoğul özneler ve- you,we,they- için -are- ve I öznesi içinse to be fiilinin -am- şekli kullanılır.

BE = am, is, are

BE fiilinin kullanımı:
SUBJECT + BE + ADJECTIVE
SUBJECT + BE + NOUN
SUBJECT + BE + ADJECTIVE + NOUN
SUBJECT + BE + PLACE (PREPOSITIONAL PHRASE)

Geçmiş Zaman cümlesi kurarken -is- yerine -was- ve -are- yerine -were- kullanılmaktadır. I öznesi ise -Were- to be fiilini kullanır geçmiş zaman cümlelerinde.

Örnekler:
I am Ahmet - Ben Ahmet'im
My shirt is green - Gömlegim yeşildir.
They are students - onlar ögrenciler.

Geçmiş Zaman için

They Were student - Onlar Ögrenciydiler.
He was at home yesterday - Dün Evdeydi..

Gelecek zaman cümlesi kurarken -Will be- kullanılır
Örnek : They will be late. -(geç kalacaklar.)

Not: will; gelecekte olacak gerçekleri ve gelecekte olacağını düşündüğümuz şeyleri anlatmak için kullanırız.. Bakınız Gelecek Zaman Bölümüne

TO BE yardımcı fiilleri -Am,is,are- sahış Zamirleri ile aşagıda ki şekilde kaynaşabilir.

I am - I'm ( aym)
We are- We're (wiı)
You are - You're (Yuı)
He is - He's (Hi-z)
She is - She's (Şi-z)
It is - it's (its)
They are - They' re (deyı)

Olumsuz Cümle Yapmak:

Am-is-are to be fiillerinden sonra not getirilir.

Not takısı is-are ile ve -was,were- ile aşağıdaki şekilde kaynaşır.

is not - isn't (izınt)
are not - aren't ( a-nt)

Was not - Wasn't
Were not - Weren't

I am not Ahmet - Ben Ahmet değilim.
My shirt is not green - Gömlegim yeşil değil..
They are not students - onlar ögrenci değiller.

Geçmiş Zaman için Olumsuz Cümle Yapısı

They Were not student - Onlar Ögrenci değillerdi..
he was not at home yesterday - Dün Evde değildi.

Soru Cümleleri

-Am,Is,Are- ve -Was,were- To be fiilleri cümle başına getirilmesiyle soru cümlesi kurulur.

Are you Ahmet? - Sen Ahmet misin?.
is My shirt green? - Gömlegim yeşil midir?..
are They students? - onlar ögrenci lermidir?.

Geçmiş Zaman için Soru Cümleleri

Were They student? - Onlar Ögrenci miydiler?.
Was he at home yesterday? - Dün Evde miydi?.

Not: Olumsuz soruda; Am I not :Resmi dilde kullanılır.
Aren’t I :Konuşma dilinde kullanılır

No comments:

---[ () Bu Blogdaki Materyallerin ve yazıların hepsi ingilizce üzerine hazırlanmış Kitap, dergi, ebook ve çeşitli web sitelerdeki materyallerin ve yazıların derlenmesiyle hazırlanmıştır. () ]----

İngilizceniz Hangi Seviyede?

Followers

Did you find the information you're looking for / aradığınız bilgiyi bulabildiniz mi?