Friday, 25 December 2009

if li Cümleler

ingilizce if li Cümleler

Conditional Sentences/ İngilizce Şart Cümleleri

Bir şartın yerine getirilmesi halinde diğer bir olayın olacağını anlatmak için koşul cümle şekli kullanılır. Bu tip iki bölümlü cümle yapısında "...ise" anlamında "if" kullanılır.

Şart cümleleri 2 bölümlüdür, If cümlesi ve ana cümle.

Cümlelerinin İngilizce kuruluşlarını ögrenelim:

Birinci Tip Şart Cümleleri : bir olasılık anlatılır, şartın yerine gelmesi durumda diğer eylemin yapılacağını bildirir.

* If' li cümle geniş zaman, ana cümle ise gelecek zaman halinde olur.

He will be ill If he works too much.- ( çok çalışırsa hasta olacak.)

* Bu tip şart cümlelerinde ana cümle gelecek zaman yerine -can,may,must- kullanılabilir.

If you go now, you can see the accident. - ( Şimdi gidersen kazayı görebilirsin.)

* Ana cümlecik geniş zaman halinde olabilir.

If they see you, They change their plan. - ( Seni görürseler planlarını değiştirirler.)

* If cümlesi şimdiki zamanda veya Şimdiki bitmiş zamanda olabilir.

If you are working, I'll bring you a cup of coffee. ( Çalışıyorsan sana bir fincan kahve getirecem.)

İkinci Tip Şart Cümleleri : Gerçekleşmesi münkün olmayan, sadece hayal edilebilen bir durumu ifade eder.

* If' li cümle geçmiş zaman, ana cümle yardımcı fiil olarak -would- kullanılır.

If I were you, I would buy that car. (Yerinde olsaydım o arabayı alırım)

* would yerine -might, colud- ( Bursa anlam biraz değişmektedir)

If He Knew the answer, he would write it. - ( Cevabı bilse yazar.)

If He Knew the answer, he Could ( Might)write it. - ( Cevabı bilse yazabilir.)

Üçüncü Tip Şart Cümleleri : Burda eylemin gerçekleşmiş olması münkün değil, sadece Gerçekleşmiş olsaydı ne olurdu ifade edilmektedir.

* If' li cümle Past Perfect, ana cümle Mişli Şart yapıdadır.

I we had read the letter, we would have learnt the truth. - ( Mektubu Okusaydık gerçeği öğrenirdik)

* Would yerine -could,might- kullanılabilir anlamda bir değişiklik olmaz.

If cümlesinde -Will,Would- Kullanılması

* Genel olarak If' li cümlede -Will,Would- Kullanılmaz, Kibar bir soru sorma için If cümlesinde kulanılabilir.

Not: Would ile yapılan cümle daha da kibar bir taleb belirtir.

If you will give me your pen, I' ll write my name. - ( Bana kaleminizi verirseniz adımı yazacagım)

Not: If'li cümlede -would like-kullanılıesa, kibar bir soru sorulur.

If you would like another cake, I' ll bring it at once. - ( Başka bir kek isterseniz onu hemen getiririm.)

* Bu cümlelerde -won't- kullanılırsa -kabul etmemek- anlamı verilir.

f he won't come with us, We' ll go alone. - ( Bizimle gelmezse yalnız gideriz.)

* If cümleciği , dilek kipi olarak -were- ile birlikte kullanılır.

If I were a king, I would be wery happy. ( Bir kral olsam mutlu olurdum.)

* If not yerine Unless kullanılabilir.

f you don't come, Thet'll leave early. - ( Siz gelmezseniz erken gidecekler.)

Unless you come, Thet'll leave early. - ( Siz gelmezseniz erken gidecekler.)

* If only; fiilin zamanına göre geniş zamanda istek, ümit, Geçmiş zamanda üzüntüyi ifade eder.

If Only we learn these words quickly, we' ll be wery happy. - ( Bu kelimeleri çabukca öğrenirsek çok mutlu olacağız.)

If only I knew the answer, I would explain it to you. - ( Cevabı bilsem açıklarım" malesef bilmiyorum")

Örnekler ( examples ) :

if they come, they will see you. / Gelirlerse seni görecekler.
if she reads the letter, she will learn the truth. / Mektubu okursa gerçeği öğrenecek.
if Kemal accepts, I' ll give her a gift. / Kemal kabul ederse ona bir hediye vereceğim.
They'll stay at home if it rains./ Yağmur yağarsa evde kalacaklar.
We'll be glad if you teach us English. / Bize İngilizce öğretirseniz memnun olacağız.
You'll be rich if you work hard. / Çok çalışırsan zengin olacaksın.
If she saw me, she would help me. / Beni görseydi bana yardım ederdi.
We could learn English if we went to England. / İngiltereye gitseydik ingilizce öğrenebilirdik.
if he were rich, he would help you. / Zengin olsaydı sana yardım ederdi.
if she were here, she would buy the car. / Burada olsaydı arabayı satın alırdı.

No comments:

---[ () Bu Blogdaki Materyallerin ve yazıların hepsi ingilizce üzerine hazırlanmış Kitap, dergi, ebook ve çeşitli web sitelerdeki materyallerin ve yazıların derlenmesiyle hazırlanmıştır. () ]----

İngilizceniz Hangi Seviyede?

Followers

Did you find the information you're looking for / aradığınız bilgiyi bulabildiniz mi?