Friday, 11 December 2009

Kısa Cevaplar

İngilizce Kısa Cevaplar

İngilizce Sorulara Nasıl Kısa Cavaplar Verilir?

İngilizce Şahıs Zamirli Sorulara Kısa Cevaplar

Bir soru cümlesine kısa cevap verirken, cevap olumlu olacaksa yes ile, olumsuz olacaksa no ile başlanır.

Bundan sonra sorudaki özne yer alır. Özne bir zamirse kısa cevapta da bu zamir aynen kullanılır. Eğer bir isimse kısa cevapta bu isme uygun zamir kullanılır.

Soru cümlesinin içinde yardımcı fiil varsa kısa cevapta bu yardımcı fiil yer alır. Cevap olumlu olacaksa yardımcı fiil olumlu halde, olumsuz olacaksa not ile birleşerek olumsuz yapılmış halde bulunur. Soru cümlesinin esas fiili kısa cevapta yer almaz.

Is She a Nurse?. (O bir hemşire midir?.) - Yes, She is - No, She isn't. ( evet, O hemşiredir - Hayır, Hemişire değil)

Kısa cevaplarda daima kısaltılmış şekiller kullanılır.

Eger uzun cevap vermek isteseydik.

Yes, She is a nurse. - Evet, O Hemşiredir.
No, She isn't a nurse - Hayır, O Hemişire değil.

Örnekler:

Am I Flat? (ben şişmanmıyım?) - Yes you are. (evet şişmanısn) - no you aren't. (Hayır şişman degilsin)
Are you a doctor? ( sen doktormusun) - Yes I am - No I am not.
is she a teacher ? - Yes she is.
is BArbara a teacher.? - yes She is.
Are Thet Doctors.? - Yes, They are.
Are Gordon and Colin Doctors.? - Yes, They are.
is he your uncle? - No, he isn't.
is Harold your uncle? - No, he isn't.
Did the boys break the cup_ - Yes he did.
Did your sister cook the meal.? - yes, she did.
Does Carol speak Turkish? - No, she doesn't.
Am I a good nurse? - Yes you are.
Does your son go to school? - No, he doesn't.
Must the doctors wear white shirts? - Yes, they must.
Did David came late? - No he didn't

No comments:

---[ () Bu Blogdaki Materyallerin ve yazıların hepsi ingilizce üzerine hazırlanmış Kitap, dergi, ebook ve çeşitli web sitelerdeki materyallerin ve yazıların derlenmesiyle hazırlanmıştır. () ]----

İngilizceniz Hangi Seviyede?

Followers

Did you find the information you're looking for / aradığınız bilgiyi bulabildiniz mi?