Saturday, 5 December 2009

Tekil ve Çoğul İsimler

İngilizce' de Tekil ve Çoğullar

Singular And Plural Nouns - Tekil ve Çoğul İsimler

Sayılamayan isimler daima tektir. Sayılabilen isimler ise tek veya çoğul olabilirler.

Çoğul yapma Kuralları

1. Kural olarak bir ingizce ismi çoğul yapmak için sonuna -s- harfi eklenir.

car - cars / araba / arabalar
door - doors / kapı - kapılar
computer - computers / bilgisayar - bilgisayarlar
picture - pictures / resim - resimler
tree - trees / ağaç - ağaçlar

2.Sonu -o,ss,sh,ch,x- ile biten isimleri çoğul yapmak için -es- sonuna eklenir.

Watch - watches / saat- saatler
Box - boxes / kutu - kutular
Kiss - kisses / Öpücük - öpücükler
tomato - tomatoes / domates - domatesler
brush - brushes / fırça - fırçalar

Son harfi -o- ile bitmesine rağmen -es- takısı değilde -s- alan bazı ingilizce kelimeler vardır.

Piano - pianos / piyano - piyanolar
Photo - photos / fotograf -fotograflar
kilo - kilos / kilo - kilolar
radio - radios / radyo - radyolar

3. Son harfi -f- veya -fe- ile biten isimleri çoğul yapmak için bu harflerin yerine -ves- eklenir.

Wife - Wives / hanım eş - hanım eşler
L ife - lives / Hayat - hayatlar
Loaf - loves / Somun ekmek - somun ekmekler
knife - knives / bıçak - bıçaklar

Son harfi -f- veya -fe- ile bittiği halde yukarda ki kurala uymayan bazı ingilizce kelimeler vardır.

roof - roofs / dam -damlar
chief - chiefs / Şef - Şefler
Handkerchief - Handkerchiefs / Medil - mendiller
proof - proofs / Kanıt - Kanıtlar
cliff - cliffs / Kayalık - kayalıklar

4.Bir isim son harfi Sesiz bir harfden sonra -y- ile bitiyorsa ,-y- harfi yerine - ies- ismin sonuna eklenir:

fly - flies / sinek - sinekler
city - cities / şehir - şehirler
lady - ladies / hanım - hanımlar
baby - babies / bebek - bebekler

Eğer son harfi-y- ile bitdiği halde -y- harfinden önce sesli bir harf varsa çoğul yapmak için sadece ismin sonuna-s- eklenir.

Toy - toys / oyunçak - oyunçaklar
Key - keys / anahtar - anahtarlar
Day - days / gün - günler

5.Bazı isimler daima tekil halde kullanılırlar. Bunların çifti yoktur, Sayılamazlar, Bunlara SAYILAMAYAN İSİMLER - UNCOUNT NOUNS denir.

Bunlar sıvı ve toz halindeki maddeler ve bazı soyut isimlerdir.

Money - para
Milk - Süt
Coffee - Kahve
advice - öğüt
baggage / luggage- bagaj
knowledge / information- bilgi
furniture - mobilya
Tea - Çay
Sugar - Şeker
salt - Tuz
Cheese - Peynir
Cake - Kek
ice cream - dondurma

Bazı hayvan isimlerinin tekil halleri çoğul anlamda verir.

Sheep / koyun - koyunlar
deer / geyik - geyikler
Fish / balık - balıklar

6.Bazı isimler her zaman çoğul halde kullanılır. ( iki parçadan meyada gelen eşyalar, vb..)

trousers - Pants : Pantolan
Pyjamas : pijama
clothes : Giysi
Scissors : Makas
Pincers : Kerpeten
jeans: Kot Pantolon
glasses : Gözlük
sands - kumsal
Clothes - Çamaşır
news - haber

7. Düzensiz isimler

man - men / adam - adamlar
Child - Children / Çocuk - Çocuklar
Ox - oxen / öküz - öküzler
foot - feet / ayak - ayaklar
tooth - teeth / diş - dişler
louse - lice / bit - bitler
woman - women / kadın - kadınlar

No comments:

---[ () Bu Blogdaki Materyallerin ve yazıların hepsi ingilizce üzerine hazırlanmış Kitap, dergi, ebook ve çeşitli web sitelerdeki materyallerin ve yazıların derlenmesiyle hazırlanmıştır. () ]----

İngilizceniz Hangi Seviyede?

Followers

Did you find the information you're looking for / aradığınız bilgiyi bulabildiniz mi?