Thursday, 7 January 2010

Cümle Bağlayıcıları

Sentence Connector / İngilizce Cümle Bağlayıcıları

İngilizce Cümle Bağlayıcıları

İki cümleden Biri bitmiş, noktalanmıştır , ikinci cümle ise birinci cümleye ilişkilidir. Cümle bağlayıcıları ikinci cümlenin başında, ortasında veya sonunda olabilirler. cümle bağlayıcılarını dört grupta incelemek gerekir.

Grup: 1. İki cümle arasında paralel bir ilişki sağlayanlar

(en çok kullanılan ilk ikisidir.)

Furthermore : ayrıca, üstelik.
Moreover : ayrıca, üstelik.
What’s more : ayrıca, üstelik.
In addition : ayrıca, üstelik.
Also : ayrıca, üstelik.
besides : ayrıca, üstelik.

Örnek :

You'll need pliers. You'll also need tape. - (Sana kerpeten lazım. Bir de (ayrıca) bant.)
She is a lawyer. Besides, she is a mother to two children . - ( O bir avukattır, ayrıca iki çocuklu bir annedir)

Grup: 2. İki cümle arasında bir zıtlık ilişki sağlayanlar

(en çok kullanılan “however” dır.)

However : ancak, bununla beraber
Nevertheless : ancak, bununla beraber
Nonetheless : ancak, bununla beraber
On the contrary : ancak, bununla beraber
Still : ancak, bununla beraber

Örnek:

She woked hard. However, She wasn't able to pass ( O sıkı çalıştı ancak geçemedi)

I'm sorry about this. Still, I'm sure that in the end it's for the best. - ( Üzgünüm. Bununla beraber bundan iyi bir sonuç çıkacağına inanıyorum.)

Grup: 3. Sonuca götüren bağlayıcılar

(en çok kullanılan ilk üçüdür.)

Therefore : Sonuç olarak, böylece - bu yüzden
Thus : Sonuç olarak, böylece - bu yüzden
Hence : Sonuç olarak, böylece - bu yüzden
As a result : Sonuç olarak, böylece - bu yüzden
Consequently : Sonuç olarak, böylece - bu yüzden

Örnek:

I did not study hard. Therefore, I failed. ( Sıkı çalışmadım. Sonuç olarak kaldım.)
There's no electricity; thus we can't use it.- ( Elektrik yok; bu yüzden onu kullanamıyoruz.)

Grup: 4. Alternatif belirten bağlayıcılar

Or else : aksi taktirde - yoksa
Otherwise : aksi taktirde - yoksa

Örnek:

They must hurry. Otherwise, They will be late.- ( Acele etmeliler, aksi taktirde geç kalacaklar.)
Go now or else you'll miss the train. - (Şimdi git, yoksa treni kaçıracaksın.)

No comments:

---[ () Bu Blogdaki Materyallerin ve yazıların hepsi ingilizce üzerine hazırlanmış Kitap, dergi, ebook ve çeşitli web sitelerdeki materyallerin ve yazıların derlenmesiyle hazırlanmıştır. () ]----

İngilizceniz Hangi Seviyede?

Followers

Did you find the information you're looking for / aradığınız bilgiyi bulabildiniz mi?