Sunday, 11 July 2010

BUYING THING - Aöf Ders Video İzle

BUYING THING - Aöf Ders Video İzle

Ders: 17 - BUYING THING - Açıklamalı Özet

A)Fiyat sorma
İngilizce’de bir şeyin fiyatının sorulması “How much” kalıbıyla yapılır.
B)each (her biri)
Tane ile satılan ürünlerin fiyatı söylenirken kullanılır.
C)too
Olumsuz anlamda çokluk bildiren pekiştirme zarfıdır.
1.”Too…..to” kalıbı
It’s too cold to play football (futbol olynamak için çok soğuk)
2. “Too…….for” kalıbı
It’s too cold for playing football (futbol oynamak için çok soğuk)
Not: Yukarıdaki her iki cümlenin anlamı aynı olup, yapı farklılığı mevcuttur. “Too….to” kalıbından sonra gelen fiil yalın halde olmak zorunda iken, “too…for” kalıbından sonra gelen fiil “-ing” takısı almak zorundadır.
D)Karşılaştırma sıfatları
Kişi varlık veya nesneleri karşılaştırırken sıfatın sonuna “-er” takısı getirilir
Cheap / cheaper (Ucuz / daha ucuz)
Big /bigger (büyük / daha büyük)
High / higher ( yüksek / daha yüksek)
Fast / faster (hızlı / daha hızlı )
Light /lighter (hafif / daha hafif)
E)Çekimleri kural dışı olan sıfatlar
Çekimleri kural dışı olan (sonuna –er eklenmeyen) sıfatlardan en önemli iki tanesi “good” ve “bad” sıfatlarıdır.
Good / better (iyi / daha iyi)
Bad / worse (kötü / daha kötü)
F)extremely (Son derecede, aşırı derecede)
The dress is extremely expensive (elbise son derece pahalı)
G)enough (yeterli)
Is the house big enough? (ev yeteri kadar büyükmü?)
H)What Size…..?
Giyim eşyalarının bedenleri, ölçüleri sorulurken kullanılan yapıdır.
I)Made of (den yapılmak)
Bir eşyanın hangi maddeden yapıldığını sorarken kullanılır.
J)1. Something like this: İstenilen bir şeye örnek gösterilirken kullanılır.
2.It looks nice on you: Bir giysinin bir insana “yakıştığını” belirten ifadedir.
3.It’s wrong size: “Yanlış beden” anlamına gelir
4.It’s right size: “Doğru beden” anlamına gelir

No comments:

---[ () Bu Blogdaki Materyallerin ve yazıların hepsi ingilizce üzerine hazırlanmış Kitap, dergi, ebook ve çeşitli web sitelerdeki materyallerin ve yazıların derlenmesiyle hazırlanmıştır. () ]----

İngilizceniz Hangi Seviyede?

Followers

Did you find the information you're looking for / aradığınız bilgiyi bulabildiniz mi?