Wednesday, 21 July 2010

İsmin Halleri

ingilizce İsmin Halleri

THE CASES OF NOUNS - İsimlerin Halleri

İsmin YALIN Hali

Selcuk ....................................................................... Selcuk
The book (book).............................................................. Kitap

İsmin"İ" Hali

Selcuk........................................................................ Selcuk'i
The book (book).............................................................. Kitabı

İsmin"E" HALİ

To Selcuk .................................................................... Selcuk'e
To the book ................................................................. Kitapta

İsmin "DE" Hali

In, on, at Selcuk ........................................................... Selcuk'te
In, on, at the book ........................................................ Kitapta

İsmin"DEN" Hali

From Selcuk ................................................................ Selcuk'ten
From the book Kitaptan

FOR, AFTER, BEFORE, WITH edatları ile isimlerin halleri,

For Selcuk ....................... Selcuk için
For the book .................... Kitap için
With Selcuk ...................... Selcuk ile
With the book ................... Kitap ile
Before Selcuk .................... Selcuk'ten önce
Before the book ................. Kitaptan önce
After Selcuk ..................... Selcuk'ten sonra
After the book .................. Kitaptan sonra

THE PERSONEL PRONOUNS - ŞAHIS ZAMİRLERİ

I : Ben
You : Sen ve Siz
He : O (Erkekler için)
She : O (Kadınlar için)
It : O (Cansızlar için)
We : Biz
They Onlar

Şahıs ZAMİRLERİNİN "İ" Hali

Me: Beni
You : Seni
Him, her, it : Onu
Us : Bizi
You : Sizi
Them : Onları

Şahıs ZAMİRLERİNİN "E" Hali

Me or to me : Bana
Yu or to you: Sana
Him or to him Ona (Erkekler için)
Her or to her : Ona (Kadınlar için)
İt or to it : Ona (Cansızlar için)
Us or to us : Bize
You or to you : Size
Them or to them : Onlara

Şahıs ZAMİRLERİNİN IN, ON, AT İLE "DE" Hali

In, on, at me : Bende
In, on, at you : Sende
In, on, at him : Onda
In, on, at her : Onda
In, on, at it : Onda
In, on, at us: Bizde
In, on, at you: Sizde
In, on, at them: OnlardaFrom me : Benden
From you : Senden
From him, her, it: Ondan
From us : Bizden
From you: Sizden
From them: Onlardan

FOR, AFTER, BEFORE, WITH edatları ile şahıs zamirlerinin kullanılması,

For, before, after, with me : Benim için v.s.
For, before, after, with You : Senin için v.s.
For, before, after, him, her, it : Onun için v.s.
For, before, after, us : Bizim için v.s.
For, before, after, you: Sizin için v.s.

THE POSSESIVE ADJECTIVES - MÜLKİYET SIFATLARI

My : Benim
His : Onun
It's : Onun
Your : Sizin
Your: Senin
Her: Onun
Their: Onların

THE POSSESIVE PRONOUNS - MÜLKİYET ZAMİRLERİ

Mine : Benimki
His: Onunki
It's: Onunki
Yours: Sizinki
Your's: Seninki
Hers: Onunki
Ours: Bizimki
Theirs: Onlarınki

He is with you. / O sizinledir.
These are their books. / Bunlar onların kitaplarıdır.
Your question is very difficult. / Sorunuz çok zordur.
I was in the cafe. / Kahvede idim.
I live in England. / İngiltere'de yaşarım.
I got this from a child. / Bunu bir çocuktan aldım.
We are coming to your home. / Sizin evinize geliyoruz

No comments:

---[ () Bu Blogdaki Materyallerin ve yazıların hepsi ingilizce üzerine hazırlanmış Kitap, dergi, ebook ve çeşitli web sitelerdeki materyallerin ve yazıların derlenmesiyle hazırlanmıştır. () ]----

İngilizceniz Hangi Seviyede?

Followers

Did you find the information you're looking for / aradığınız bilgiyi bulabildiniz mi?