Saturday, 14 August 2010

Elektronik Terimler Sözlüğü

İngilizce Türkçe Elektronik Terimler Sözlüğü
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

absolute: Mutlak

AC: Alternating current, alternatif akım

accentuator: Ses frekanslarını şiddetlendiren ilk devre

acceptor circuit: AJıcı devre access time: yaklaşım zamanı

achromatic antenna: düz yayılımlı anten

acoustics: akustik, sesin meydana gelmesi, iletilmesi ve etkilerini inceleyen bilim dalı

active device: aktif düzen, akım veya gerilim yükselten lamba, transistor gibi eleman

active logic: dalga şekillendirme ve güç kazancı gibi fonksiyonları sağlayan lojik devre

adaptation kit: adaptör takımı

addend: toplanan ikinci bir sayıya eklenen sayı için kullanılan deyim.

adder: toplayıcı

adding circuit: toplama işlemini yapan devre

adress: Bilgisayarda, hafızadaki yeri tanımlayan sayı şeklindeki bilgi

admittance: admitans, empedansın tersi

aircraft antenna: elektromagnetik dalgaları yaymak ve araştırmada kullanılan uçak anteni

alford anttenna: F -M yayınlarında kullanılan bir anten çeşidi

algorithm: algoritma, uygulanması gereken aşamalar

alphanumeric: alfanümerik harf ve sayılardan oluşan karakter dizisi

alternative route: alternatif yol

alternator: Alternator AC üreten makina

A-M: Amplitude modulation. Genlik modülasyonu

ampacity: Kablolarda kullanılan amper olarak akım taşıma kapasitesi

ampex: Video işaretlerinin manyetik kayı sistemi

amplification: yükselime

amplification factor: yükseltme katsayısı

amplifier: yüksekteç

amplitude: genlik

amplitude discriminator: genlik seçici

amplitude distortion: genlik bozulması

amplitude filter: genlik filtresi, süzgeci

amplitude noise: radarlarda hedeften geri dönen işaretin genliğindeki titreşimlerin radar doğruluğundaki etkisi

amplitude peak: genlik tepe noktası

analog signal: analog işaret

analog to digital converter: analog işaretleri dijital işaretlere dönüştüren devre

analogue: genliği devamlı değişen sinyal analog

and gate: iki veya daha Çok girişi, tek bir çıkışı olan binary devre girişlerden birinin 0 olması halinde çıkış 0, tüm girişlerin 1 olması halinde çıkış 1 dir.

angle modulation: açı modülasyonu

angular frequency: açısal frekans

anharmonic: harmonik olmayan

anode: anot, bir lambada elektronları toplayan elektrod

anode conductance: anot geçirgenliği

anode current: anot akımı

anode dissipation: anoda ısı şeklinde harcanan güç

anode drop: anod gerilim düşümü

anode effect: anod etkisi

anode glow: anod paklaklıgı

antenna: anten, elektromagnetik dalgıları boşluğa yayan ve boşluktan elektromagnetik dalgaları toplayan iletken

antenna amplifier: anten kuvvetlendiricisi

antenna coil: anten bobini

antenna load: anten yükü

anti aircraft: uçaksavar

area: alan. bölge

artifical antenna: yapma anten, suni anten

assembler: kurucu

assembly: makina dilinde program

associated emission: ortak emisyon

astable: kararsız

asynchronous: nonsynchronous, sekron olmayan, eş zamansız

atomic bond: atom bağı

atomic clock: atom saati

atomic number: atom numarası

atomotron: yiiksek gerilim jeneratörü

attenuation:zayıflama

attenuator: zayıflatıcı

audio frequency: ses frekansı

auto transformer: oto transformatör

autocode: otokod, olomatik kodlama

automatic exchange: otomatik santral

automatic noise limiter: otomatik gürültü sınırlayıcı

automatic signalling: otomatik işaretleme

automatic trucking: olomatik izleme

automation: otomasyon

azusol: güdümlü mermileri radyo ile izleme sistemi

 

 


No comments:

---[ () Bu Blogdaki Materyallerin ve yazıların hepsi ingilizce üzerine hazırlanmış Kitap, dergi, ebook ve çeşitli web sitelerdeki materyallerin ve yazıların derlenmesiyle hazırlanmıştır. () ]----

İngilizceniz Hangi Seviyede?

Followers

Did you find the information you're looking for / aradığınız bilgiyi bulabildiniz mi?