Saturday, 23 April 2011

Zarflar Tablosu

İngilizce Zarflar Tablosu
ZAMAN GÖSTERENLER
YER GÖSTERENLER
SEBEP - SONUÇ GÖSTERENLER
After
Before / By the time
As soon as / Once / The moment
No sooner…. Than - Hardly ... When
Until / Till
While
When
Just as
Since
Whenever / Every time
As long as
The next time / The first time
Wherever / Where
Every where / Anywhere
Because
Since
Now that
In that
As
Seeing that
Inasmuch as
Due to the fact that
Owing to the fact that
On the grounds that..
So........that
Such…that
So that
In order that
Thanks to
Prepositions :Due to / Owing to / On Account of / Because of
BEKLENMEYEN SEBEP-SONUÇ (-E RAĞMEN) KOŞUL CÜMLELERİ ZITLIK GÖSTERENLER
Even though
Although
Though
In spite of the fact that ..
Despite the fact that
Prepositions : In spite of / Due to (+ isim)
If
Unless
Only if
Even if
If only
As long as
Provided
Providing
In case...
In case
Lest
Otherwise (gizli koşul)
Or else (gizli koşul)
If it weren’t
While
Whereas
DİĞER ZARF CÜMLECİKLERİ    
As for
The more... The more
As... So
As just as
Much as
As if
As though
More ... Than
As....as
The most
   

////////////////////////////////////////////////////

İngilizce Zarfların Oluşturulması
İngilizce Zarflarda Mukayese - Üstünlük
İngilizce Zarflarda Eşitlik

No comments:

---[ () Bu Blogdaki Materyallerin ve yazıların hepsi ingilizce üzerine hazırlanmış Kitap, dergi, ebook ve çeşitli web sitelerdeki materyallerin ve yazıların derlenmesiyle hazırlanmıştır. () ]----

İngilizceniz Hangi Seviyede?

Followers

Did you find the information you're looking for / aradığınız bilgiyi bulabildiniz mi?